Panchova louka - kosení+ hadník Program Akce Příroda

17-17.3.2018

Panchova.louka.jpg

Zdravím všechny,
v sobotu 17.3.2018 od 10:00 do 18:00 se koná akce "Panchova louka - kosení + hadník". V tento den budeme provádět údržbu louky v Kančí oboře. Jedná se tuto lokalitu https://mapy.cz/s/2qGXe
Cílem akce bude výřez dřevin v šířce cca 4 m při okraji louky, které postupně louku zarůstají. Z větších kusů stromů při okraji vybudujeme několik hadníků.

K čemu hadník slouží:
Hadník je vlastně něco jako dlouhodobý kompost, který se nepřehazuje a postupně se doplňuje o větve a posečenou hmotu. Může tak poskytnout a zlepšit podmínky pro druhy, které v lokalitě můžeme do budoucna očekávat např. užovka obojková, ještěrku obecnou a slepýše křehkého. Tyto druhy zde mohou následně zimovat, přebývat celý rok a klást vajíčka a vyvádět mláďata.

Zároveň hlavně posečeme louku a veškerou hmotu bychom společně s větvemi naházeli do hadníků.

Každý může přijít v průběhu dne dle libosti.

Na místě bychom si rozdělali oheň na stávajícím ohništi a pokud by nás bylo více už od dopoledne, můžeme uvařit v kotlíku guláš jako oběd.

Těšíme se na spoustu přátel, hodně dobré práce a snad i fajn počasí.

Filip


Druh: Pracovní
Pomůžeme s: 1. kosení 2. výroba hadníků
Strava: můžete si vybrat
Místo: Břeclav - Kančí obora
Věk: od 4 do 80 let
Pořádající ZČ nebo klub: Ardea Břeclav
Organizátorský tým: Filip Šálek
Účastnický poplatek (Kč): 0
Přihlášení a kontakt: Jana Riegerová
Telefon: 776676081
Email: ardea.breclav@brontosaurus.cz
Přílohy: Panchova.louka.jpg

Přihláška na akci

Filtr akcí