Čemu pomůžu

Terka

...byly to intenzivní, krásné a obohacující dny, prozářené sluncem, prolité potem a protkané poznáním...

Terka


Část programu akcí je věnována dobrovolnictví
. Jde třeba o kosení podmáčených či horských luk, budování naučných stezek, rekonstrukci pramenů, kapliček či hradů, drobnou archeologii, přírodní stavitelství, práci se zvířaty, obnova starých cest, pomoc krajanům v zahraničí a mnoho dalšího.

ekokoko2012 199

Pomáháme na lokalitách, kterým se nedostává potřebné péče ať už kvůli nezájmu vlastníků, nedostatku financí nebo lidí. Jednáme tak proto, aby se zachovala rozmanitost krajinných prvků, podpořily se jejich přirozené funkce, nebo aby nezanikly cenné památky a přírodní stanoviště.

O významu práce se podrobněji vždycky dozvíš od organizátora nebo odborníka. Na akcích se pracuje alespoň 5 hodin denně, a to alespoň 40 % délky tábora.

Radek

...jsou vhodné pro každého, kdo je otevřený světu i lidem a chce poznávat něco, co může obohatit nejen jeho vlastní život...

Radek